฿510.15

105664027

106309979

Smart Toner ตลับหมึกเทียบเท่า CF279A / 79A (บรรจุหมึกถึง 2 เท่า) สำหรับ ปริ้นเตอร์ HP รุ่น Pro M12a / M12w / M26a / M26nw) พิเศษ บรรจุหมึกมากกว่าปริ๊นได้มากกว่า original ถึง 2 เท่า ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ /หมึก 79a เทียบเท่า/หมึก 79a หมึกราคา