฿585.00

116378213

120833406

V380 HD 720 จุด 1.0mp 360 องศาหมุนได้ AP ฮอตสปอตการเชื่อมต่อกล้อง IP ไร้สาย WiFi กล้องรักษาความปลอดภัยสมาร์ท,สนับสนุนการตรวจสอบการตรวจสอบการตรวจสอบและ IR Night Vision และโทรศัพท์มือถือระยะไกลและพูดคุยสองทาง